Μαιάνδρου 7, Αθήνα

Αυξημενη προσθία κλίση αυχένα μηριαίου (Femoral anteversion)

Η αυξημένη πρόσθια κλίση του αυχένα του μηριαίου αποτελεί το πιο συχνό αίτιο βάδισης με εσωτερική στροφή στα παιδιά. Αφορά συνήθως κορίτσια, είναι πιο εμφανής μεταξύ 4 και 6 ετών και μετά αρχίζει να βελτιώνεται.

Ποια είναι η φυσική εξέλιξη της αυξημένης πρόσθιας κλίσης του αυχένα του μηριαίου;

Κατά την γέννηση η πρόσθια κλίση του αυχένα του μηριαίου είναι 40 μοίρες και με την ανάπτυξη ελαττώνεται αργά και σταδιακά ώστε να φτάσει τις 10 μοίρες στον ενήλικα άνδρα και τις 15 μοίρες στις γυναίκες.

Ποια είναι η κλινική εικόνα του παιδιού με αυξημένη πρόσθια κλίση του αυχένα του μηριαίου;

Συνήθως πρόκειται για κορίτσια και υπάρχει οικογενής προδιάθεση. Το παιδί βαδίζει με εσωτερική στροφή του κάτω άκρου και η πρόοδος βάδισης είναι αρνητική. Οι επιγονατίδες κοιτάζουν προς τα μέσα η μια την άλλη. Όταν το παιδί κάθεται λαμβάνει την θέση του W.

Χρειάζονται ακτινογραφίες;

Συνήθως όχι. Μπορεί να ζητηθούν ακτινογραφίες ή άλλος απεικονιστικός έλεγχος μόνο αν η εσωτερική στροφή των ισχίων είναι ασύμμετρη ή στα πλαίσια προεγχειρητικού ελέγχου.

Τι συμβαίνει χωρίς θεραπεία;

H έσω στροφή του μηριαίου είναι πιο εμφανής στην ηλικία 4-6 ετών και κατόπιν αρχίζει να βελτιώνεται. Σε ποσοστό λιγότερο του 1% παραμένει σοβαρή υπολειπόμενη παραμόρφωση στην όψιμη παιδική και εφηβική ηλικία. Το παιδί συνεχίζει να περπατά με εσωτερική στροφή, το τρέξιμο είναι αδέξιο και η εμφάνιση αυτή δημιουργεί ερωτήματα στο οικογενειακό περιβάλλον. Για τις πολύ σπάνιες αυτές περιπτώσεις τίθεται το ερώτημα της χειρουργικής διόρθωσης.

Νάρθηκες και κηδεμόνες αλλάζουν την φυσική εξέλιξη;

Όχι. Τέτοιες θεραπείες πρέπει να αποφεύγονται μιας και δεν επηρεάζουν την φυσική εξέλιξη και προκαλούν μεγαλύτερη δυσκολία στα παιδιά.

Μπορεί η εσωτερική στροφή του μηριαίου να προκαλέσει οστεοαρθρίτιδα του ισχίου ή άλλα λειτουργικά προβλήματα στην ενήλικο ζωή;

Όχι. Παλαιότερα υπήρχε η αντίληψη ότι η έσω στροφή του μηριαίου προκαλεί αρθρίτιδα και σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στην ενήλικο ζωή. Μελέτες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει καμιά συσχέτιση μεταξύ της αυξημένης πρόσθιας κλίσης του αυχένα του μηριαίου και της οστεοαρθρίτιδας του ισχίου. Η χειρουργική διόρθωση της αυξημένης πρόσθιας κλίσης του αυχένα του μηριαίου δεν πρέπει να γίνεται με την ένδειξη της προφυλακτικής επέμβασης.

Τελικά ποια είναι η θεραπεία;

Στο 99% των περιπτώσεων δεν απαιτείται καμιά θεραπεία γιατί επιτυγχάνεται αυτοδιόρθωση της πρόσθιας κλίσης του αυχένα του μηριαίου με την πάροδο του χρόνου. Ο Παιδοορθοπαιδικός αναγνωρίζει την ανησυχία του οικογενειακού περιβάλλοντος και μετά από ενδελεχή κλινικό έλεγχο του παιδιού καταλήγει στην διάγνωση.

Συζητά με τους γονείς και το παιδί την καλοήθη φύση του προβλήματος, αναλύει την φυσική εξέλιξη και καθορίζει το πλάνο παρακολούθησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Που θα μας βρείτε

Μαιάνδρου 7, Αθήνα

6948262466

Μαιάνδρου 7, Αθήνα

info@children-orthopaedics.gr