Η ραιβοïπποποδία είναι μια παραμόρφωση του ποδιού των νεογέννητων η οποία σήμερα διαγιγνώσκεται με υπερηχογραφικό έλεγχο κατά την ενδομήτριο ζωή του εμβρύου. Έτσι οι γονείς είναι προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση της παραμόρφωσης με το σωστότερο τρόπο αφού έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν από

τους ειδικούς γιατρούς και από τις ιστοσελίδες. Προ τριάντα χρόνια περίπου επικρατούσε η χειρουργική θεραπεία της παραμόρφωσης.  Σήμερα όμως έχει επικρατήσει η συντηρητική θεραπεία της ραιβοïπποποδίας με την  Μέθοδο Ponseti με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και δεν δικαιολογείται κατ’αρχήν εφαρμογή της χειρουργικής θεραπείας.
Σας παρουσιάζουμε το εγχειρίδιο τoυ Οργανισμού Global – Ηelp για την αντιμετώπιση της ραιβοïπποποδίας με τη μέθοδο Ponseti. Το πρώτο link αφορά την αγγλική έκδοση καθώς και σε πολλές άλλες γλώσσες . Το δεύτερο link  είναι η ελληνική έκδοση της οποίας την επιμέλεια είχαμε την τιμή να έχουμε.

Χριστίνα Χ. Νείλα

Μίλη Κωνσταντινίδου

Αναστάσιος Δ. Κανελλόπουλος

http://www.global-help.org/publications/books/book_cfponseti.html
http://www.global-help.org/publications/books/help_cfponsetigreek.pdf