ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΙΣΧΙΟΥ lambuΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ

Περιπροθετικά κατάγματα ονομάζονται τα κατάγματα που δημιουργούνται γύρω από αρθροπλαστικές. Είναι κατάγματα που πολλές φορές είναι δύσκολη η αντιμετωπισή τους λόγω υπάρξης της πρόθεσης και συχνής οστεοπόρωσης ή οστικών ελλειμμάτων γι’ αυτό είναι προβληματική η πώρωση και η σταθεροποίηση. Μια συχνή αιτία πρόκλησης περιπροθετικού κατάγματος είναι η ύπαρξη χαλάρωσης η οποία όταν χρονίσει προκαλεί οστεόλυση και δημιουργία περιοχής για κάταγμα με μικρά βία. Η δυσκολία στην αντιμετώπιση αυτών των καταγμάτων είναι η ύπαρξη ακρυλικού τσιμέντου μέσα στον αυλό του μηριαίου και η παρουσία του υλικού της πρόθεσης που εμποδίζουν την εφαρμογή ενδομυελικής ήλωσης και στην περίπτωση χρήσης κοχλιών την διαπέραση των κοχλιών και την καθήλωση της πλάκας σταθερά ώστε να επιτύχουμε σταθερή οστεοσύνθεση.

Τα κατάγματα αυτά μπορεί να προκληθούν διεγχειρητικά όπως κάταγμα του αυχένα του μηριαίου ή διάτρηση του αυλού του μηριαίου κατά το γλυφανισμό ή κάταγμα της κοτύλης κατά την εφαρμογή της κοτυλιαίας πρόθεσης. Επίσης μπορεί να γίνουν μετεγχειρητικά και μετά από χρόνια με κάποιο ατύχημα μικρής ή μεγαλύτερης βίας.

Σχετικά με τα περιπροθετικά κατάγματα η πλέον δημοφιλής ταξινόμηση είναι η Vancouver η οποία μας  βοηθά αναγνωρίζοντας σε ποιά κατηγορία ανήκει η βλάβη να κάνουμε τη πλέον κατάλλήλη θεραπεία η οποία εξατομικεύεται πολλές φορές λαμβάνοντας υπ’όψιν το σύνολο του ασθενούς.

Η θεραπεία συνήθως είναι χειρουργική με απόλυτη σταθεροποίηση για επίτευξη της πώρωσης ή αφαίρεση του προθέματος και εφαρμογή νέου κατάλληλου.  Η συντηρητική θεραπεία εφαρμόζεται σε σταθερά κατάγματα χωρίς χαλάρωση της πρόθεσης.

Η μέθοδος της χειρουργικής θεραπείας εξαρτάται κυρίως από τη σταθερότητα ή μη της πρόθεσης. Γενικά αν υπάρχει χαλάρωση θα πρέπει  να γίνει αντικατάσταση με νέα πρόθεση και συγχρόνως αντιμετώπιση του κατάγματος με εφαρμογή υλικού οστεοσύνθεσης και οστικών μοσχευμάτων. Εάν είναι σταθερά η πρόθεση μπορεί να γίνει οστεοσύνθεση με εφαρμογή και οστικών μοσχευμάτων και σπάνια αλλαγή της πρόθεσης όπου δεν μπορούμε  να επιτύχουμε καλή σταθεροποίηση με την οστεοσύνθεση.

Όπως σε όλες τις επανεγχειρήσεις οι γενικές και ειδικές επιπλοκές ειναι πιο συχνές όπως διεγχειρητικό κάταγμα, φλεγμονή, φλεβοθρόμβωση, μηχανική αποτυχία κ.α.ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΙΣΧΙΟΥ ferdian..ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΙΣΧΙΟΥ dom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *