ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥkoukouz.

Είναι κατάγματα που προκαλούνται από τροχαία, εργατικά ατυχήματα αλλά και κατά τις αθλητικές δραστηριότητες. Αιτιολογικό παράγοντα πρόκλησης κατάγματος με μικρή βία όμως μπορεί να αποτελεί κάποια οστική διεργασία ή οστεόλυση καλοήθης ή κακοήθης οπότε ομιλούμε για παθολογικό κάταγμα. Με το κάταγμα μπορεί να συνυπάρχει και άλλη βλάβη όπως αγγειακή ή νευρική βλάβη με συχνότερη την πάρεση του κερκιδικού νεύρου.

Η πλειονότης των καταγμάτων αυτών μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά με ακινητοποίηση με νάρθρηκα και σε λίγες μέρες εφαρμογή κηδεμόνα SARMIENTO που δίνει τη δυνατότητα καλής ανάταξης, και συγχρόνως επιτρέπει κίνηση στον αγκώνα και τον ώμο.

Σπάνια αναγκαζόμαστε να καταφύγουμε σε χειρουργική θεραπεία όπως σε πολυτραυματίες, σε αμφοτερόπλευρα κατάγματα, σε ανοικτά κατάγματα, σε κατάγματα που δεν επιτυγχάνεται καλή ανάταξη και σε κατάγματα που εμφανίζουν νευρική βλάβη κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Η χειρουργική θεραπεία μπορεί να γίνει με ανοικτή ανάταξη και εφαρμογή πλάκας και κοχλιών με τις αρχές της Α.Ο. ή με ενδομυελική ήλωση ορθόδρομη ή ανάστροφη. Κάθε μέθοδος έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Η ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση με πλάκα μειονεκτεί στο ότι είναι πλέον τραυματική μέθοδος αλλά υπερτερεί σε ποιότητα ανάταξης και σταθερότητας, δηλ επιτυγχάνεται μεγαλύτερη σταθερότης και σαν επακόλουθο νωρίτερα κινητοποίηση. Η ενδομυελική ήλωση είναι τεχνικά πλεον απαιτητική, δεν επιτυγχάνεται καλή στροφική σταθερότης, αλλά είναι πιο ατραυματική. Έχει παρατηρηθεί δυσκαμψία ώμου σε ορθόδρομη ήλωση και δυσκαμψία αγκώνα σε ανάστροφη ήλωση. Η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί από την εμπειρία του χειρουργού, από τη φύση του κατάγματος. Στα διπολικά, συντριπτικά και παθολογικά υπερτερεί η ενδομυελική ήλωση ενώ στις άλλες κατηγορίες υπερτερεί η οστεοσύνθεση με πλάκα – βίδες.ΚΑΤΑΓΜΑ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ.koll.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *